0-9 * A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z
sterabonnement
Sterabbonnement, kaart waarmee gedurende een week of een maand binnen een aantal zones gereisd mag worden. Er bestaan vanaf 1980 1- t/m 6-ster-abonnementen. Deze zijn geldig in het stads- en streekvervoer en op HOV-bussen (in de spits geldt meestal een toeslag). Tot 1990 bestaat er ook nog een 8-ster-abonnement en tot 1996 een 7-ster-abonnement. Er is ook een N-ster-abonnement, welke op alle zones in Nederland geldig is, tot eind 2006 alleen in het stads- en streekvervoer, vanaf 2007 ook op de HOV-lijnen (Interliner, Qliner en Hanzeliner). Tot 2012 zijn deze abonnementen onderdeel der nationale vervoerbewijzen, daarna wordt het een regionaal abonnement (alleen het N-ster-abonnement blijft landelijk).

sterwaarde geldigheidsgebied geldig in HOV-lijnen (Interliner, QLiner en Hanzeliner) 1)
1-ster Centrumzone In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
2-ster Centrumzone + 1 aangrenzende zone in alle richtingen In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
3-ster Centrumzone + 2 aaneengrenzende zones in alle richtingen In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
4-ster Centrumzone + 3 aaneengrenzende zones in alle richtingen In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
5-ster Centrumzone + 4 aaneengrenzende zones in alle richtingen In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
6-ster Centrumzone + 5 aaneengrenzende zones in alle richtingen In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag
N(et) Centrumzone + alle aangrenzende zones in Nederland In spits met toeslag, buiten spits zonder toeslag (vanaf 2007)
1) Op de Interliners 395, 400 en 401 zijn de sterabonnementen niet geldig.
tekst: autobussenwebsite.nl
Sternet
Sternet, benaming voor stadsdienst, waarbij de lijnen die grofmazige routes rijden beschreven worden. Van 2003 t/m 2008 wordt deze naam, samen met servicenet gehanteerd door Arriva die op dat moment de stadsdienst van Leeuwarden uitvoert. De servicenet-lijnen worden voornamelijk uitgevoerd door Wright Cadets (10 meter) en de sternet-lijnen door Wright Commanders (12 meter).
tekst: autobussenwebsite.nl
stopknop
Stopknop, knop die bedoeld is om kenbaar te maken dat er bij de volgende halte gestopt moet worden en dat de achterdeur geopend moet worden.
tekst: autobussenwebsite.nl
stoptrein
Stoptrein, trein die op alle tussengelegen stations halteert.
tekst: autobussenwebsite.nl
streekgeel
Streekgeel, benaming voor de centrale huisstijl van autobussen. Deze huisstijl uit de jaren zeventig is een onderdeel van Spoorslag '70 van de NS, waarbij de samenhang tussen alle openbaar vervoer naar voren moet komen. De kleur geel wordt ondersteund door de kleuren wit en grijs. Het kleurenschema van de gele autobussen wordt als volgt:
geel Sikkens autocryl FLN 1024 VSN
wit Sikkens autocryl D73
grijs Sikkens autocryl 50702
Bovenstaande kleuren zijn overgenomen uit het boek De Gele Rijders van uitgeverij De Alk (ISBN 90 6013 257 2).

In eerste instantie wordt er nog voor de schortplaten grijs gebruikt, maar nadat er reclame op de bussen verschijnt en de gele kleur toch nog een beetje zichtbaar moet blijven, verdwijnt omstreeks 1984 de grijze kleur van de schortplaten en worden deze ook geel.
tekst: autobussenwebsite.nl
strippenkaart
Strippenkaart, vervoerbewijs geldig op het stads- en streekvervoer, vanaf 1980 onderdeel van het nationaal-tariefsysteem, vanaf 2013 een provinciale aangelegenheid. Ook geldig op HOV-bussen met in de spitsuren een toeslag te betalen (na de komst van de OV-chipkaart vervalt deze toeslag). Er bestaan drie varianten, de duurdere grijze (alleen te kopen bij de chauffeur), de volwaardige blauwe (te verkrijgen in de voorverkoop, o.m. het station, de supermarkt en tabakszaken) en de roze kortingsversie (eveneens te verkrijgen bij de zojuistgenoemde verkooppunten).

De geldigheidsduur vanaf stempeltijd is als volgt:
Aantal gestempelde strippen Geldigheidsduur Geldig in aantal zones
2 t/m 4 strippen 1 uur 1 t/m 3 zones
5 t/m 7 strippen 1,5 uur 4 t/m 6 zones
8 t/m 10 strippen 2 uur 7 t/m 9 zones
11 t/m 16 strippen 3 uur 10 t/m 15 zones
17 t/m 20 strippen 3,5 uur 16 en meer zones
Het maximum aantal strippen dat u hoeft te stempelen is 20.
In HOV-lijnen geldt tot eind 2006 een maximum van 19 strippen (= 18 te reizen zones), vanaf 2007 is dat net zoals in het overige stads- en streekvervoer ook 20 strippen (= 19 of meer zones).
tekst: autobussenwebsite.nl
stroomafnemer
Stroomafnemer, aan een beweegbaar deel gemonteerd onderdeel op een elektrische trein of tram die stroom afneemt van de bovenleiding. Aangezien veel stroomafnemers veel overeenkomsten vertonen met het tekengereedschap pantograaf, wordt deze in spoorjargon ook vaak zo genoemd.
tekst: autobussenwebsite.nl
stroomlijnmaterieel
Ofschoon elke moderne trein wel een stroomlijnvorm heeft, wordt met de term stroomlijnmaterieel in spoorjargon meestal een afgebakende groep treinseries mee bedoeld, die onderling ook gekoppeld kunnen rijden. De stroomlijnvorm zorgt voor een verminderde luchtweerstand. Het materieel is gefabriceerd door de Nederlandse bedrijven Werkspoor in Utrecht, Allan in Rotterdam en Beijnes in Haarlem, waarbij het elektrische gedeelte door Heemaf in Hengelo is verzorgd. Het betreft hier het dieselmaterieel DE3 (1934),omBC (1937),DE5 en DE1/DE2, het elektrische materieel mat '35, mat '36, mat '40, mat '46 en mat '54 en het stroomlijnpostrijtuig Pec. Ook het directievoertuig De Kameel behoort tot deze reeks, maar kan niet zonder meer gekoppeld rijden. Hoewel mat '64 ook nog wel eens tot het stroomlijnmaterieel wordt gerekend, kunnen deze treinen en alles wat daarna komt, niet meer in treinschakeling met de eerdergenoemde treinseries rijden.
tekst: autobussenwebsite.nl
stuurstand
Een stuurstand bevindt zich aan het uiteinde van een stuurstandrijtuig en is bedoeld om op afstand een locomotief te bedienen. Een stuurstand maakt het mogelijk om een serie rijtuigen en een locomotief te laten fungeren als zowel een trek- als duwtrein.
tekst: autobussenwebsite.nl
Superbus
Superbus, elektrisch voortbewogen bus, die zich buiten de steden op een betonnen geleidingsbaan op topsnelheid voortbeweegt. Het is een idee van natuurkundige en voormalig astronaut Wubbo Ockels.
tekst: autobussenwebsite.nl
supplement
Supplement, uitbreiding op een trajectabonnement op HOV-lijnen (en eveneens NS-abonnementen). Met het supplement kan tot maximaal drie zones (zowel begin- als eindpunt) nog met het stads- en streekvervoer gereisd worden. Vanaf 2007 is het gebruik van een supplement op de meeste HOV-lijnen overbodig geworden, omdat vanaf dat moment het volledige assortiment sterabonnementen geldig wordt. In 2012 willen de vervoerders wegens toenemende kosten van deze abonnementsvorm af en dat gebeurt dan ook, dit tot protest van diverse reizigersbelangenorganisaties.
tekst: autobussenwebsite.nl
Syntus
Syntus, trein- en busmaatschappij vanaf 1999, verzorgt in eerste instantie het trein- en busvervoer in de achterhoek en gedeeltelijk Twente (onder de naam Twents). Vanaf 2009 is Syntus ook actief in het westen van Overijssel en Gelderland (de Veluwe). Sinds 2012 is het Franse bedrijf Keolis de eigenaar van Syntus en vanaf 2017 is de naam dan ook gewijzigd. Daar waar Syntus/Keolis nog actief is onder de naam Syntus, blijft de naam Syntus nog op de treinen en bussen prijken.

tekst: autobussenwebsite.nl
tariefaftopping
Tariefaftopping geeft aan wanneer het maximumbedrag van een OV-tariefstelsel wordt bereikt. Reist men met een magnetische vervoerkaart (bijv. de Londense Oyster card) een maximum aantal kilometers, dan wordt een dagprijs in rekening gebracht, m.a.w. er wordt dan geen bedrag meer afgeschreven. Daar er in Nederland vele ingewikkelde tariefstelsels naast elkaar bestaan, kent de OV-chipkaart deze luxe helaas niet. In sommige gevallen bestaat er wel een tariefaftopping per rit, maar dit wordt teniet gedaan als er met inchecken weer een nieuwe rit wordt begonnen.
tekst: autobussenwebsite.nl
tariefeenheid
Een tariefeenheid is een eenheid die (nagenoeg) overeenkomt met het werkelijk aantal afgelegde kilometers. In het HOV-vervoer (en ook op de trein) maakt men gebruik van kaartjes waarvan de prijzen gebaseerd zijn op het aantal tariefeenheden.
tekst: autobussenwebsite.nl
teltreden
Teltreden zijn opverende treden van een trap voorzien van een sensor, waarmee men het aantal passagiers kan tellen dat de bus verlaat (meestal zijn deze teltreden bij de middenuitstap bevestigd). Tegenwoordig hebben de vervoerders een ander middel om de passagiersstromen te meten, namelijk de OV-chipkaart. Bovendien zijn de meeste streekbussen voorzien van een (gedeeltelijk) lage vloer, dus is er ook geen trap meer.
tekst: autobussenwebsite.nl
TET
TET, voluit: Twentse Elektrische Tramweg-Maatschappij, bus- en tramwegmaatschappij van 1923 t/m 1999. In 1997 ontstaat er een samenwerking met de GVM als voorbereiding op een fusie onder de naam Oostnet. Uiteindelijk komt er in 1999 een fusie tot het grotere Connexxion.

Zie ook: Met de bus mee, deel 3: Van de Marne naar de Meuse, H. Verhoeff - Uitgeverij De Alk - ISBN 9789060133378
tekst: autobussenwebsite.nl
traject
Een traject is een bepaalde route tussen twee plaatsen.
tekst: autobussenwebsite.nl
trajectabonnement
Een trajectabonnement is een abonnement gebaseerd op tariefeenheden. Dit soort abonnementen is van toepassing op de HOV-bussen van de diverse vervoerders en bij de NS.
tekst: autobussenwebsite.nl
trambus
Trambus, type autobus met de voorinstap voor de vooras. Andere varianten zijn de torpedofrontbus en de frontstuurbus. Een trambus is in te delen in drie gedeelten: nl. de vooroverbouw (waar ook de voorinstap zit), de wielbasis en de achteroverbouw.
tekst: autobussenwebsite.nl
treinstam
Treinstam, samenstel van treinwagons van hetzelfde type, die met elkaar kunnen worden uitgewisseld.
tekst: autobussenwebsite.nl
treinstel
Treinstel, samenstel van treinwagons van hetzelfde type, die onder normale omstandigheden nooit met elkaar worden uitgewisseld. Uitwisseling zal alleen plaatsvinden in bijzondere gevallen zoals schade, verandering van het treinstel of gevolg van oorlogshandelingen (dit laatste gebeurt veelvuldig met alle wagons die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en naderhand weer zijn teruggekomen). Bij de NS en de overige treinvervoerders gaat een treinstel altijd gepaard met een treinstelnummer.
tekst: autobussenwebsite.nl
Tripperpas
Tripperpas, digitaal betaalmiddel in de stad Groningen tussen 2001 en 2003. Dit systeem wordt gedurende die periode in diverse stadsbussen uitgeprobeerd. Voorloper van de OV-chipkaart.
tekst: autobussenwebsite.nl
trolleybus
Trolleybus, autobus waarbij er stroom van de bovenleiding wordt onttrokken. Dit type bus is alleen nog in Arnhem te zien. Tussen 1989 en 2009 rijdt er ook in Gent één trolleybuslijn.
tekst: autobussenwebsite.nl
TSN
TSN, voluit: Technoservice Nederland in Waddinxveen is een bedrijf dat wagenparken van OV-bedrijven beheert en onderhoudt. TSN heeft na het faillissement van carrosseriebedrijf Den Oudsten in Woerden in 2001 de onderdelen en kennis overgenomen.
tekst: autobussenwebsite.nl
Tweede Generatie
Tweede Generatie, benaming voor de reeks felrode stadsbussen die in 1982 als opvolger gelden voor de wijnrode CSA-stadsbus uit de jaren zeventig. Er zijn ook reeksen in in andere kleuren uitgevoerd: bij de Stadsdienst Zwolle zijn ze blauw en bij de Enhabo in Landsmeer lichtbruin. Zie verder bij CSA-II.
tekst: autobussenwebsite.nl
Twents
Twents, vervoersnaam van Connexxion en Syntus in Twente. De bussen van Twents zijn net zoals bij de vroegere TET rood uitgevoerd en het materieel is gestandaardiseerd op Berkhof Ambassador 200.

tekst: autobussenwebsite.nl
Utrechtse sneltram
Utrechtse sneltram, verzameling van twee sneltramlijnen die rijden tussen  Utrecht - Nieuwegein-Zuid v.v. en Utrecht - IJsselstein v.v. De infrastructuur wordt ontwikkeld door de NS en busmaatschappij Westnederland zorgt van het begin af aan in 1983 voor het vervoer. De sneltrams zijn geel/oranje van kleur. In 1994 wordt het Nieuwegeinse gedeelte van Westnederland, waaronder deze sneltrams, overgeheveld naar het nieuwe bedrijf Midnet en vanaf 1999 komt de sneltram in handen van Connexxion. De sneltrams worden overgespoten in de Connexxion-huisstijl.

tekst: autobussenwebsite.nl