0-9 * A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z
Easy-Trip
Easy-trip, tariefsysteem voor een magnetisch betaalmiddel voor het openbaar vervoer, bijv. de OV-chipkaart, waarbij de reiziger een prijs per kilometer betaalt, zonder dat er daarbij gebruikt wordt gemaakt van een degressief tariefsysteem (hoe meer men reist, hoe goedkoper de kilometerprijs wordt). Easy-Trip wordt gebruikt bij het stads-/streekvervoer en bij enkele regionale spoorlijnen in het midden en zuiden des lands.
tekst: autobussenwebsite.nl
EBS
EBS, Egged Bus Systems Public Transportation BV, opgericht in 2010, als onderdeel van de Israëlische Egged Group. In 2011 rijdt EBS in Nederland in het gebied Waterland. De eigenlijke huisstijl der autobussen is geel, hoewel het merendeel rood/grijs is, de huisstijl van R-net. Tevens voert EBS de diensten op Voorne-Putten (vanaf 2018) en rondom Den Haag (vanaf 2019) uit.
tekst: autobussenwebsite.nl
Eemland Express
Eemland Express, oorspronkelijke naam voor Stadsvervoer Nederland. Deze naam moet SVN laten vallen, omdat touringcarbedrijf Eemland Reizen bezwaar maakt.

tekst: autobussenwebsite.nl
Eemland Reizen
Eemland Reizen, naam van een touringcarbedrijf. Komt in 2003 in conflict met SVN vanwege de naam Eemland Express die SVN voor haar bussen wil gebruiken.

tekst: autobussenwebsite.nl
ELx
ELx, afkorting voor een elektrisch treinstel gehanteerd door de NS, waarbij x = aantal rijtuigen. De afkorting wordt in het bijzonder gebruikt voor het elektrisch stroomlijnmaterieel dat in de periode 1935-1976 in opdracht van de NS is gebouwd door hoofdzakelijk de Nederlandse fabrikanten Werkspoor, Beijnes en Allan. Varianten op deze afkorting zijn
ELx = elektrisch treinstel (deze treinstellen hebben geen bagage- of expressgoed-afdeling van betekenis of andere bijzondere eigenschappen)
ELDx = elektrisch treinstel met dienst-/bagage-afdeling (voornamelijk stroomlijnmaterieel)
ELDhx = elektrisch treinstel met dienst-/bagage-afdeling en met halfopgelegd loopdraaistel (alleen mat'35 ELDh2, nummers 204 t/m 206 en 208)
ELEx = elektrisch treinstel met expressgoedafdeling (de prototype-serie van IC3/ICM-0 ELE3, nummers 4001 t/m 4007)
ELhx = elektrisch treinstel met halfopgelegd loopdraaistel (alleen mat'35 ELh2, nummers 201 t/m 203 en 207)
ELPx = elektrisch treinstel met postafdeling (mat'64 ELP2, nummers 801 t/m 840)

Vaak wordt EL ook als El (met kleine letter L) geschreven, maar bij een schreefloos lettertype zou deze kleine L als een I (i) kunnen worden gelezen. Vandaar dat op deze site steeds een hoofdletter L wordt toegepast.
Zie ook: Langs de rails: Spoortermen en begrippen, N. Spilt
tekst: autobussenwebsite.nl
Enhabo
Enhabo, Eerste Noord-Hollandse Autobus Onderneming (ENHABO) is een autobusbedrijf tussen 1921 en 1991 opererend vanuit Landsmeer. Ze exploiteert buslijnen in de Zaanstreek. Het wagenpark is aanvankelijk lichtbruin/geel/wit, vanaf 1988 (met de aanschaf van CAOV-bussen) wordt dit wit/blauw. Eveneens voert het bedrijf ritten uit voor de stadsdienst in Zaandam. In 1991 wordt het busbedrijf door de NZH overgenomen.
Zie ook: Met de bus mee, deel 3: Van de Marne naar de Meuse, H. Verhoeff - Uitgeverij De Alk - ISBN 9789060133378
tekst: autobussenwebsite.nl
ESA
ESA, busmaatschappij van 1930 t/m 1979. Oorspronkelijk betekent de naam Elema's-Stollenga's Autobusdiensten, in 1960 wordt de volledige naam Lijndienst Exploitatie Maatschappij "ESA". De ESA verzorgt busdiensten in het Groningse Westerkwartier alsmede aangrenzende delen in Friesland en Drenthe. In 1948 ruilt de ESA de buslijn Heerenveen-Beetsterzwaag-Selmien-Groningen tegen de buslijn Drachten-Groningen (voormalige tramlijn) met de NTM. Het gevolg is dat buslijn 21 via Beetsterzwaag en Selmien naar Groningen van de NTM dwars door ESA-gebied loopt. In 1979 worden de autobusdiensten van de ESA bij de FRAM gevoegd. Veel buslijnen in dit gebied worden in die tijd gegroepeerd in de 80-reeks. Het garagebedrijf met dezelfde naam bestaat nog steeds en bevindt zich in Marum aan de autosnelweg Drachten - Groningen.

Zie ook: Met de bus mee, deel 3: Van de Marne naar de Meuse, H. Verhoeff - Uitgeverij De Alk - ISBN 9789060133378
tekst: autobussenwebsite.nl
ESO
ESO, Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoerbedrijven, overkoepelend orgaan voor het stads- en streekvervoer in Nederland sinds 1974 als opvolger van de NS. De ESO regelt ook de centrale nummering van autobussen. Is in 1989 samen met ABS (Aandelenbezit Streekvervoer) opgegaan in het VSN.
tekst: autobussenwebsite.nl
ESO-nummer
ESO-nummer, viercijferig nummer dat aan een autobus wordt toegekend in de tijd dat de streekvervoerbedrijven via de ESO met elkaar samenwerken, opvolger van het centraal nummersysteem voor autobussen van de NS. Elk nummer komt in Nederland maar één keer voor. Hoewel dit nummer bij de meeste bussen aan de voor- en achterkant (en soms zijkanten) wordt vermeld, gebruiken de BBA, de DVM, de TET en het VSL de ESO-nummering louter administratief en is alleen het interne (meestal driecijferige) nummer zichtbaar op hun autobussen. Bussen waarvan het ESO-nummer is onderstreept, zijn voorzien van teltreden (bij de middenuitstap). De nummers zijn veelal ingedeeld naar technische kenmerken van een autobus. Zo worden bijvoorbeeld bussen van voor 1967 ingedeeld in de 4000- en 7000-reeks, terwijl Leyland-bussen vanaf 1967 2000-nummers krijgen en DAF-bussen 1200-, 1500-, 3000- of 9000-nummers. Na het loslaten van de centrale nummering heeft iedere busvervoerder zijn eigen (meestal viercijferig) nummersysteem en kunnen er dus nummerdubbelingen optreden.
tekst: autobussenwebsite.nl
ESO-nummering streekbussen
ESO-nummering streekbussen, lijst met nummerreeksen toegepast op streekbussen van 1974 t/m 1988
Voor bussen van vóór 1974 zie hier.
1000-1200 Leyland LOB-Den Oudsten (serie uit 1980)
1200-1324 DAF MB200 DKDL600-Hainje
1325-1383 DAF MB200 DKDL600-Hainje
1293-1499 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten (bussen bij GTW/GSM)
Zie ook: NS-nummering streekbussen
1500-1595 DAF MB200 DKDL564-Hainje
1600-1750 Leyland Verheul LVB668 (1625-1712)
Omnummering van het Nefkens-stadswagenpark 41-60 uit de periode 1976-1980.
Leyland LOB(560)-Den Oudsten (1625-1712) uit 1980/1981
2000-2999 Leyland LOB-Den Oudsten
(voor tourwagens geldt een aflopende nummering)
Zie ook: NS-nummering streekbussen
3100-3499 Prototypes, kleine series
Leyland National
Volvo B56-55/60-Hainje
Volvo B10M-55-Hainje
Volvo B10M-Den Oudsten
3500-3949 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten
DAF MB200 DKDL564-Den Oudsten
4000-4999 DAF MB230 LC615-Den Oudsten B88, zie bij B88
Zie ook: NS-nummering streekbussen
5000-5999 Leyland LOK-Den Oudsten (1970-1978)
DAF SB220 LC575-Den Oudsten B88, zie bij B88
6100-6295 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten (1973-1975)
Zie ook: NS-nummering streekbussen
6300-6599 DAF MB200 DKDL500-Den Oudsten
DAF MB200 DK(D)L600-Den Oudsten
DAF TB160-Den Oudsten
6600-6699 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten (tourwagens)
(nummering aflopend)
7200-7599 buurtbussen
7600-7999 Gelede bussen:
DAF MBG205 DKTL530-Den Oudsten (7906-7997)
DAF MBG205 DKFL530-Den Oudsten (7600-7656)
Mercedes O317-Den Oudsten (7792-7843)
Volvo B10MG-55-Jonckheere (7850-7869)
Volvo B10MG-55-Den Oudsten (7870-7879)
8000-8999 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten
DAF MB200 DKDL564-Den Oudsten
DAF MB200 DKDK564-Van Hool (8900-8975)
9100-9999 DAF MB200 DKDL600-Den Oudsten
DAF MB200 DKDL564-Den Oudsten
Zie ook: De Gele Rijders, P. van der Meer - Uitgeverij De Alk - ISBN 90-6013-257-2
tekst: autobussenwebsite.nl
eTicket Deutschland
eTicket Deutschland, openbaar-vervoerkaart voor Duitsland, waarmee op een digitale manier voor het openbaar vervoer betaald kan worden.

Informatie over het eTicket Deutschland (Duitstalig)
tekst: autobussenwebsite.nl
E-Traction
E-traction, bouwer van de Whisperbus. Dit is een bus waarin twee elektromotoren (via een dieselgenerator en batterijenverzameling) elk een achterwiel aandrijven.

tekst: autobussenwebsite.nl
eurokaartje
Eurokaartje, kaart van waarmee op een voordelige wijze met de bus kan worden gereisd. De kaart kost één euro en is voor een beperkte duur of voor één rit geldig (dat verschilt per regio). Behalve de naam "eurokaart" wordt ook wel gebruik gemaakt van andere benamingen, zoals "voordeeldalkaart". Met de komst van de OV-chipkaart is de verkoop van Eurokaartjes tanende.
tekst: autobussenwebsite.nl
filmkast
Filmkast, kast boven de voorruit van een autobus, waarop het lijnnummer en de bestemming wordt aangegeven.
tekst: autobussenwebsite.nl
Flevodienst
Flevodienst, busmaatschappij van 1959 t/m 1981 met lijnen in de Flevopolders en naar Amsterdam, met als aandeelhouders de Veluwse Auto Dienst (VAD), de Salland en het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De lijnen van de Fa. T. van Maanen uit Harderwijk, die eveneens een buslijn tussen Nunspeet en de Generaal Winkelmankazerne onderhoudt, worden in 1954 overgenomen, waarop Van Maanen zelf de directeur wordt van de nieuwe onderneming. In 1981 volgt er een fusie tussen de Flevodienst en de VAD tot de Verenigde Autobus Diensten (eveneens VAD), waarbij de logo's van de Flevodienst en de (Veluwse) VAD in elkaar worden gevoegd.

Zie ook: Met de bus mee, deel 3: Van de Marne naar de Meuse, H. Verhoeff - Uitgeverij De Alk - ISBN 9789060133378
tekst: autobussenwebsite.nl
Flevospoorlijn
Flevospoorlijn, de spoorlijn tussen de stations Lelystad Centrum en Weesp. In 1987 wordt het gedeelte tussen Weesp en Almere Buiten geopend, in 1988 volgt de rest tot aan Lelystad. In Weesp grenst de Flevospoorlijn aan de Oosterspoorlijn (Amsterdam CS - Zutphen) en de Schiphollijn (Weesp - Leiden). Aan de kant van Lelystad Centrum gaat de Flevospoorlijn over in de Hanzespoorlijn (Lelystad Centrum - Zwolle). Plannen bestaan er om vanaf Lelystad een spoorlijn aan te leggen in de richting Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen. Namen voor deze spoorlijn zijn de Zuiderzeespoorlijn of de Lelylijn.
Zie ook: Langs de rails: Flevolijn, Hanzelijn, N. Spilt
tekst: autobussenwebsite.nl
FRAM
FRAM, Friese Autobusmaatschappij, busmaatschappij, ontstaan in 1971 na een (getrapte) fusie van de LABO, NTM en NOF. In 1974 wordt de ZWH (Zuidwesthoek) uit Balk erbij gevoegd en in 1979 komt de ESA erbij. Het materieel bestaat voor het grootste gedeelte uit Leyland-Den Oudsten-bussen, maar zo rond 1983 komt hetzelfde model op een DAF MB200-chassis zijn intrede maken. In 1996 fuseert de FRAM met de DVM/NWH tot de VEONN en met het Leyland-chassis is het binnen de kortste tijd afgelopen. Nieuwe merken zoals Mercedes-Benz en Volvo gaan onderdeel uitmaken van het wagenpark. Carosseriebouwer Berkhof doet zijn intrede in het streekbussensegment.

Logo gemaakt door autobussenwebsite.nl. Dit logo wijkt af van het origineel.
tekst: autobussenwebsite.nl
FRAM Specials
FRAM Specials, in de jaren negentig de reistak van de FRAM, opvolger van FRAM Reizen. Na de fusie in 1996 tot de VEONN blijft de naam FRAM Specials gehandhaafd. De naam verdwijnt pas in 1999 na de opkomst van Arriva.

tekst: autobussenwebsite.nl
Frysk Ferfier
Frysk Ferfier, logo, merk en huisstijl dat vanaf eind 2012 op alle stads- en streekwagens van Arriva is te zien. Min of meer opvolger van "De Frysker" en Maxx Leeuwarden.

tekst: autobussenwebsite.nl
Frysker
Frysker, productnaam van Connexxion voor het openbaar vervoer in Noordwest- en Zuidwest Friesland van 2007 t/m 2012. Het openbaar vervoer kenmerkt zich door kleinere bussen met 21 zitplaatsen en meer ritten. Aanvankelijk komt op alle bussen de naam De Frysker te staan, maar na de instroom van wagens uit andere concessies verdwijnt deze naam wat naar de achtergrond en is het voornamelijk de bedrijfsnaam die op de zijkanten prijkt.

tekst: autobussenwebsite.nl
Fyra
Fyra, productnaam van de hoge-snelheidstrein tussen Amsterdam en Breda en Amsterdam en Brussel, uitgevoerd door de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS. De Fyra wordt gekenmerkt door te laat afgeleverde treinstellen, een onbetrouwbare dienstregeling en technische mankementen. Uiteindelijk worden de Italiaanse AnsaldoBreda-treinen door de NS afgestoten en teruggeleverd aan de leverancier.
tekst: autobussenwebsite.nl