VEONN-dienstregeling 1998


Er is één dienstregelingboekje voor geheel Friesland (incl. het voormalige ZWH-gebied in de Noordoostpolder en de voormalige ESA-lijnen). Dit dienstregelingboekje wordt "Noord-West" genoemd.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling, maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Vervallen lijnen
54 Dokkum - Brantgum - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
60 Leeuwarden - Holwerd - Ternaard - Dokkum v.v. (sneldienst)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v.
96 Bolsward - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen v.v. (belbus)

Diverse wijzigingen
13 Leeuwarden - Kootstermolen - [Harkema - Surhuisterveen / Augustinusga - Surhuizum] - Rottevalle - Drachten v.v. (niet meer via Drachtstercompagine i.p.v. Rottevalle)
25 Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v. (in het weekend dient er te worden gereisd met de lijnen 81 De Blesse - Steenwijk, 70 Steenwijk - Blauwe Hand en 79 Blauwe Hand - Meppel)
89 Ureterp - Frieschepalen - Marum - Groningen v.v. (traject Beetsterzwaag - Ureterp is vervallen)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v. (traject Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen is vervallen)
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Makkum v.v. (tussen Heerenveen en Joure niet meer via Rijksweg A7, maar via Oudehaske en Haskerhorne en tussen Bolsward en Makkum niet meer via Exmorra, maar via Kievitshorne)
99 (Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek, alleen ma t/m vr en za, niet tijdens vakantie) - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Lijn 100 Heerenveen - Drachten - Groningen v.v. (sneldienst) gaat één keer per uur rijden, omdat op hetzelfde traject ook de Interliners 310 (Heerenveen - Drachten), 314 (Drachten - Groningen) en 315 (Heerenveen - Groningen) rijden.

Nieuwe lijnen
12 Scholierenlijn Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Gorredijk v.v.
29 Roordahuizum - Grouw v.v. (belbus)
54 Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
60 Leeuwarden - Holwerd - Brantgum - Dokkum v.v. (sneldienst)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
80 Heerenveen - Drachten - Leek v.v. (sneldienst voor forensen die in Leek werken)
96 Bolsward - Exmorra - Makkum - Kop Afsluitdijk - Harlingen v.v. (belbus)
111 Hoogzand - Nijega - Eernewoude - Garijp v.v. (belbus)
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (traject Drachten - Heerenveen toegevoegd)
314 Interliner Drachten - Groningen v.v. (rijdt door als Interliner 301 Groningen - AZG - Hoogezand - Veendam)

Uit: VEONN-dienstregeling 1998 (Noord-West)