VEONN-dienstregeling 1997 West


Klik hier voor de lijnennetkaart van Bolsward in 1997.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Joure in 1997.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Sneek in 1997.
De overige lijnennetkaarten zijn te vinden onder de dienstregeling van 1996.

Links naar de verschillende dienstregelingboekjes in 1997:
Noord
Midden

Ook nu weer vier dienstregelingboekjes Noord, West, Midden en Zuid. We beperken ons alleen tot de wijzigingen van lijnen in het voormalige FRAM-gebied. Het dienstregelingenboekje Zuid is weggelaten, omdat hier geen wijzigingen qua lijnnummering t.o.v. 1996 zijn waargenomen.
De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1995.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).

Diverse wijzigingen
Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Uit: VEONN-dienstregeling 1997 (Regio West)