VEONN-dienstregeling 1997 Noord


Klik hier voor de lijnennetkaart van Bolsward in 1997.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Sneek in 1997.
De overige lijnennetkaarten zijn te vinden onder de dienstregeling van 1996.

Links naar de verschillende dienstregelingboekjes in 1997:
West
Midden

Ook nu weer vier dienstregelingboekjes Noord, West, Midden en Zuid. We beperken ons alleen tot de wijzigingen van lijnen in het voormalige FRAM-gebied. Het dienstregelingenboekje Zuid is weggelaten, omdat hier geen wijzigingen qua lijnnummering t.o.v. 1996 zijn waargenomen.
De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1995.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).

Er wordt een nieuwe vraagafhankelijke vervoerdienst (taxi) gestart onder de naam "Totaal Vervoer". Het betreft hier de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland. Daarnaast bestaat nog het systeem van buurt- en buurtbelbussen.

Vervallen lijnen
54 Dokkum - [Brantgum / Ternaard] - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)

Diverse wijzigingen
Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats. Sommige lijnen zijn vraagafhankelijk geworden in het kader van "Totaal Vervoer".

Nieuwe lijnen
54 Dokkum - Brantgum - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
60 Leeuwarden - Holwerd - Ternaard - Dokkum v.v. (sneldienst)
61 Veenwouden - Bovenweg - Broeksterwoude - Damwoude - Driesum - Dokkum (Tolhuis) v.v. (traject Veenwouden - Bovenweg toegevoegd)
79 Discobus Tzum - Franeker - Dronrijp - Menaldum - Berlikum (alleen op zaterdag)

Uit: VEONN-dienstregeling 1997 (Regio Noord)