VEONN-dienstregeling 1997 Midden


Links naar de verschillende dienstregelingboekjes in 1997:
Noord
West

Ook nu weer vier dienstregelingboekjes Noord, West, Midden en Zuid. We beperken ons alleen tot de wijzigingen van lijnen in het voormalige FRAM-gebied. Het dienstregelingenboekje Zuid is weggelaten, omdat hier geen wijzigingen qua lijnnummering t.o.v. 1996 zijn waargenomen.
De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1995.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).

Vervallen lijnen
11 Stadsdienst Drachten (is vervangen door deur-tot-deur-taxi)

Diverse wijzigingen
Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Uit: VEONN-dienstregeling 1997 (Regio Midden)