Lijnennetkaart 1996 Heerenveen


Situatie in Heerenveen in 1996 met de volgende lijnen
10 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
15 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk - Donkerbroek v.v.
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje v.v. (belbus)
25 (Heerenveen - Wolvega, alleen ma t/m vr) - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
98 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
310 Interliner Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v.
315 Interliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v.

Uit: VEONN-dienstregeling 1996, digitale bewerking www.autobussenwebsite.nl