Lijnennetkaart 1996 Harlingen


Situatie in Harlingen in 1996 met de volgende lijnen
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v.
96 Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (belbus)
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten v.v.
351 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.

In het lijnennetkaartje staat per abuis het lijnnummer 97 vermeld bij de route naar Bolsward en de Afsluitdijk, terwijl dit 96 moet zijn.

Uit: VEONN-dienstregeling 1996