NoordNed-dienstregeling 1999 Noord- en Zuid-Friesland


Het wijzigingsblad van deze dienstregeling
Klik hier voor de dienstregeling van Arriva in 1999.

Het gebied in Friesland wordt voortaan verzorgd door twee vervoermaatschappijen. Arriva (een fusie tussen VEONN en GADO) verzorgt het busvervoer in Groningen, Drenthe en Friesland. In Noord- en Zuidwest-Friesland wordt het busvervoer verzorgd door NoordNed (een apart bedrijf waarin de NS en Arriva participeren). Tevens vallen de treindiensten op de Noordelijke Nevenlijnen onder NoordNed. Omdat NoordNed in Noord- en Zuidwest-Friesland zowel het bus- en treindiensten verzorgen, vallen alle buschauffeurs onder de CAO Multimodaal i.p.v. de tot dan toe gebruikelijke CAO OV.
De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1998.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).
Ook de treindiensten van NoordNed in Friesland zijn in dit dienstregelingboekje opgenomen, maar aan deze diensten wordt verder geen aandacht besteed.

Opmerking over het dienstregelingboekje
Het dienstregelingboekje wordt "Noord- en West-Friesland" genoemd. Dit komt overeen met de huidige (2022) concessie "Noord- en Zuidwest-Friesland".

Vervallen lijnen
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.

De volgende lijnen zijn omgenummerd t.o.v. de dienstregeling van 1998 (voor trajecten zie de dienstregeling van 1994):
106 => 37
197 => 130 (dienstregeling NZH/Connexxion)

Diverse wijzigingen
42 Emmeloord - [Bant (alleen ma-vr, buiten vakanties) / Bant - Creil - Rutten / Espel - Creil - Rutten] - Lemmer - Spannenburg - Hommerts - Sneek v.v.
(rijdt niet meer incidenteel via Woudsend)
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Makkum v.v. (niet meer via Kievitshorne)
99 Heerenveen - [Oudehaske - Haskerhorne als lijn 98 daar niet rijdt / Via Rijksweg A7] - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Nieuwe lijnen
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.

Uit: NoordNed-dienstregeling 1999 (Noord- en West-Friesland)