FRAM-dienstregeling 1995


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1994.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters). De lijnentabellen van lijn 42 is voor maandag t/m vrijdag opgesplitst in een normale dienstregeling en een vakantiedienstregeling.

Vervallen lijnen
74 St. Annaparochie - Nieuwebildtdijk - Nieuwebildtzijl - Oudebildtzijl v.v. (is onderdeel van lijn 73)
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Leek - Groningen v.v.
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7)

Diverse wijzigingen
70/71 Harlingen Sexbierum - Minnertsha - Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v. (op zon- en feestdagen rijden de lijnen 70 en 71 gekoppeld)
73 Mooie Paal - [Oudebildtdijk - Oudebildtzijl / Westhoek - Nij Altoenae] - Stiens - Leeuwarden v.v.

Nieuwe lijnen
85 Oosterwolde - Haule - Haulerwijk - Leek - Groningen v.v.
96 Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (belbus)
310 Interliner Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7, stopt op alle haltes voor zowel in- en als uitstappende passagiers)
315 Interliner Heerenveen - Groningen v.v. (stopt niet in Drachten en langs rijksweghaltes)

Opmerking: de meeste ritten van de lijnen 310 en 315 rijden gekoppeld.

Uit: FRAM-dienstregeling 1995