FRAM-dienstregeling 1994 Stadsdienst Leeuwarden


Klik hier voor de lijnennetkaart in Leeuwarden in 1994.

Klik hier voor de FRAM-dienstregeling voor de streeklijnen in 1994.

De Stadsdienst Leeuwarden maakt tijdens de dienstregeling van 1994 gebruik van heen en terug-lijnnummers. Dat wil dus zeggen: één lijnnummer voor de heenrit en een opvolgend lijnnummer voor de terugrit. Dit schept op het centrale punt Autobusstation geen verwarring voor doorgaande lijnen die twee richtingen uitgaan.

1 Westeinde - Autobusstation - Centrum - Heechterp - Camminghaburen - Centrum - Autobusstation
3 Lekkumerend - Centrum - Autobusstation - MCL-Zuid - Aldlân - Centrum - Autobusstation
5 Aldlân State - Nijlan State - Huizum - Schrans - Autobusstation - Centrum - De Kei - Bilgaard - MCL-Noord - Autobusstation
7 Autobusstation - Aldlân State - via scholen - Autobusstation (deze lijn rijdt in een lus in één richting)

Tegengestelde lijnen:
2 van lijn 1
4 van lijn 3
6 van lijn 5 (via De Jokse i.p.v. De Kei)

Uit: FRAM-dienstregeling Stadsdienst Leeuwarden 1994