Lijnennetkaart 1994 Heerenveen


Situatie in Heerenveen in 1994 met de volgende lijnen
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje v.v. (belbus)
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
25 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
98 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
100 Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Drachten - Groningen v.v. (sneldienst via A6/A7)
180 Groningen - Heerenveen v.v. (sneldienst via A7 op vrijdagmiddag van Groningen naar Heerenveen en op zondagavond van Heerenveen naar Groningen, stopt niet in Drachten en niet langs rijksweghaltes)

Uit: FRAM-dienstregeling 1994