Lijnennetkaart 1994 Harlingen


Situatie in Harlingen in 1994 met de volgende lijnen
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten v.v.
351 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.

In het lijnennetkaartje staat per abuis "Interlinie" vermeld i.p.v. de juiste benaming "Interliner".

Uit: FRAM-dienstregeling 1994