Lijnennetkaart 1994 Franeker


Situatie in Franeker in 1994 met de volgende lijnen
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Mantgum - Jorwerd - Oosterlittens - Winsum v.v. (belbus)
36 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Franeker v.v.
75 Franeker - Sexbierum v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1994