Lijnennetkaart 1994 Dokkum


Situatie in Dokkum in 1994 met de volgende lijnen
34 Groningen - Dokkum - Holwerd v.v. (GADO)
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog v.v.
51 Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
52 Dokkum - Oosternijkerk - Paesens - Wierum v.v. (belbus)
53 Drachten - Bergum - Quatrebras - Veenwouden - Bovenweg - Damwoude - Dokkum v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Westergeest - Zwaagwesteinde v.v.
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1994