Lijnennetkaart 1994 Bolsward


Situatie in Bolsward in 1994 met de volgende lijnen
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg v.v.
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7)
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
98 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
106 Buurt-/belbus Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1994