FRAM-dienstregeling 1994


Klik hier voor de lijnennetkaart in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Assen in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Bolsward in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Dokkum in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Drachten in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Franeker in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Groningen in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Harlingen in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Heerenveen in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Leek in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Leeuwarden in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Oosterwolde in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Roden in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Sneek in 1994.
Klik hier voor de lijnennetkaart in Steenwijk in 1994.

Klik hier voor de Stadsdienst Leeuwarden in 1994.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1993. Op de voorkant van het dienstregelingboekje wordt een nieuwe vorm van openbaar vervoer getoond: De Interliner.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Eind mei 1994 zijn de VAD, Centraal Nederland en het Nieuwegeinse gedeelte van Westnederland gefuseerd tot het nieuwe bedrijf Midnet. Dat betekent dat het FRAM-gebied in Emmeloord nu grenst aan dat van Midnet. Ook verzorgt de FRAM nu samen met Midnet de ritten van lijn 100.

In juni 1994 valt het gedeelte Joure - Emmeloord, dat onderdeel is van de route van lijn 100, niet meer onder Rijksweg A50, maar onder Rijksweg A6.

De start van de Interliner 350/351 zal plaatsvinden op 6 november 1994. Tot die tijd blijft lijn 97 nog tot en vanaf Alkmaar rijden.

Het materieel en het tariefstelsel van de Interliner
Voor de interliner zullen er enkele DAF MB230-Den Oudsten-bussen met een carrosserie van Alliance worden omgebouwd tot Interliner. De zitplaatsen zijn luxer, er is geen verdiept gangpad (waardoor er meer traptreden zijn) en de stopknoppen ontbreken (omdat de bus net als de trein bij iedere halte stopt).
Op de Interliner zijn dezelfde kaartjes geldig als op de treinen van de NS. De nationale vervoersbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) zijn niet geldig.

Vervallen lijnen
26 Oldeberkoop - Nijeholtpade - Oldeholtpade - Wolvega v.v.
32 Franeker - Welsrijp - Winsum v.v. (opgenomen in lijn 33)
52 Dokkum - Morra - Lioessens - Oostmahorn v.v. (opgenomen in nieuwe lijn 55)
56 Holwerd - Dokkum v.v. (winterdienst)
76 Franeker - Tzum v.v. (opgenomen in lijn 33)
96 Alkmaar - Nieuwe Niedorp - Middenmeer - Wieringerwerf v.v. (route is onderdeel van de lijnen 153 en 197 van de NZH)

Diverse wijzigingen
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Britswerd - Oosterlittens - Baard - Winsum - Welsrijp - Tzum - Franeker v.v. (belbus)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v. (de halten tussen haakjes worden niet door alle ritten aangedaan)
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Leeuwarden v.v. (stopt voortaan ook in Cornjum en Britsum)
73 Mooie Paal - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Stiens - Leeuwarden v.v. (stopt niet meer in Cornjum en Britsum)
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7, verlengd tot Kop Afsluitdijk)
91 Leeuwarden - Dronrijp - Winsum v.v. (het traject Wommels - Hichtum - Bolsward vervalt, in Winsum wordt aansluiting geboden op lijn 92)
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk v.v. (traject Den Oever - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Heerhugowaard - Alkmaar is onderdeel van lijn 350)
98 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v. (traject Heerenveen - Joure - Sneek toegevoegd)
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v. (route via Kop Afsluitdijk vervallen)
104 Buurtbus Luxwoude - Langezwaag - Gorredijk - Terwispel - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Bakkeveen - Allardsoog v.v. (traject Bakkeveen - Allardsoog toegevoegd)

Nieuwe lijnen
55 Dokkum - Oostrum - Ee - Metslawier - Anjum - Oostmahorn v.v. (belbus)
70 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
106 Buurt-/belbus Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum v.v.
107 Buurtbus Oldeberkoop - Oosterwolde - Fochteloo - Appelscha - Ravenswoud v.v.
109 Buurtbus Noordwolde - Zandhuizen - Oldeberkoop - De Hoeve - Wolvega v.v.
197 Alkmaar - Wieringerwerf v.v. (restant van de oude lijn 97, maakt deel uit van de dienstregeling van de NZH)
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten v.v.
351 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.

Opmerking over gebruikte afkortingen
H.O. = Oudega in de Gemeente Gaasterland-Sloten (voor 1 januari 1984 Hemelumer Oldeferd)

Uit: FRAM-dienstregeling 1994