FRAM-dienstregeling 1993


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1992.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Ter algemene informatie wordt vermeld dat als gevolg van de door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen op vrijwel alle lijnen ritten zijn vervallen, met name op maandag t/m vrijdag in de spitsuren.

Vervallen lijnen
19 Noordbergum - Eestrum - Oostermeer - Bergum - Garijp - Eernewoude - Oudega (Sm.) - Nijega v.v.
55 Leeuwarden - Bartlehiem v.v. (lijntaxi, deze is niet in de dienstregeling van 1992 opgenomen)
58 Dokkum - Birdaard v.v. (winterdienst)

Diverse wijzigingen
24 Drachten De Trisken - Nijtap - Nijega Rijksweg - Garijp Rijksweg - Leeuwarden v.v. (sneldienst, toevoeging rijksweghalten Nijtap, Nijega en Garijp, de halten Nijtap en Garijp zijn op 23 mei 1993 nog niet gereed)
31 Drachten - Drachtercompagine - Opende - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost v.v. (traject Opende Zuid - Marum is vervallen)
81 Drachten - Ureterp - Frieschepalen (alleen op zon- en feestdagen) - De Wilp - Marum - Nuis - Leek - Groningen v.v.
104 Buurtbus Luxwoude - Langezwaag - Gorredijk - Terwispel - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Bakkeveen v.v. (traject Luxwoude - Langezwaag toegevoegd)

Van de lijnen 26, 35, 89 en 90 wordt melding gemaakt, dat deze minder vaak (vnl. niet op zon- en feestdagen) zullen rijden.

Nieuwe lijnen
19 Nijega - Oudega (Sm.) - Eernewoude - Bergum - Oostermeer v.v. (TELE-TAXI)

Afkortingen gemeenten
Sm. = Smallingerland

Uit: FRAM-dienstregeling 1993