FRAM-dienstregeling 1992


Klik hier voor de lijnennetkaart in 1992.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1991.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

In 1992 zijn de DVM en de NWH gefuseerd tot DVM/NWH. Dit nieuwe bedrijf grenst dus in het zuidoosten aan het gebied van de FRAM.

Vervallen lijnen
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Schingen - Dronrijp v.v. (lijntaxi)

De volgende lijnen zijn omgenummerd t.o.v. de dienstregeling van 1991 (voor trajecten zie de dienstregeling van 1974):
14 => 28 (lijn 14 vormt vanaf deze dienstregeling een doorgaande lijn met lijn 28 Heerenveen - Noordwolde)

Diverse wijzigingen
24 Drachten - Nijega - via Provinciale weg - Leeuwarden v.v. (sneldienst, route in Leeuwarden is aangepast)
Van de lijnen 19, 32, 33, 35 en 39 wordt melding gemaakt, dat deze minder vaak zullen rijden.

Nieuwe lijnen
180 Groningen - Heerenveen v.v. (sneldienst via A7 op vrijdagmiddag van Groningen naar Heerenveen en op zondagavond van Heerenveen naar Groningen, stopt niet in Drachten en niet langs rijksweghaltes)
In de vorige dienstregelingen waren deze ritten er ook al, maar deze worden met ingang van de dienstregeling van 1992 onder het lijnnummer 180 gereden.

Uit: FRAM-dienstregeling 1992