Lijnennetkaart 1991 Heerenveen


Situatie in Heerenveen in 1991 met de volgende lijnen
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje v.v. (belbus)
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
25 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
28 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
80 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Drachten - Marum - Groningen v.v. (sneldienst)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - [Kop Afsluitdijk / Witmarsum] - Harlingen v.v.

De routes van de lijnen 14/28 en 25 zijn gewijzigd. Lijn 14/28 rijdt via de nieuwe route over De Zanden en lijn 25 neemt de route van lijn 14/28 over. Hierdoor is ook de situatie in het zuidwesten van Heerenveen (De Heide, De Zanden, incl. woonwijken etc.) weergegeven.
In de plattegrond zoals gepubliceerd in de dienstregeling van 1991 wordt bij de stadsdienst "De Greiden" nog steeds het lijnnummer 41 vermeld. Bij de digitale bewerking van deze plattegrond is dit aangepast naar 95.

Uit: FRAM-dienstregeling 1991, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl