FRAM-dienstregeling 1991


Klik hier voor de lijnennetkaart van Heerenveen in 1991.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1990. Op de voorkant van het dienstregelingboekje het nieuwe visitekaartje van de FRAM: Een O408-bus van Mercedes-Benz.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Vervallen lijnen
77 Franeker - Ried v.v.

Diverse wijzigingen
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v. (de wijziging betreft vnl. het traject in Heerenveen zelf, zie daarvoor het kaartje van Heerenveen in 1991)
23 Leeuwarden - Kootstermolen - [Harkema - Surhuisterveen / Augustinusga - Surhuizum] - [Drachtstercompagine / Rottevalle] - Drachten v.v.
25 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v. (neemt in Heerenveen de route over van lijn 14, zie daarvoor het kaartje van Heerenveen in 1991)
28 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v. (zie bij lijn 14)
31 Drachten - Drachtercompagine - Opende Zuid - Marum - Opende - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost v.v. (traject Drachten - Surhuisterveen toegevoegd)
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v. (route Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen en stadsdienst Heerenveen "De Greiden" gaat naar lijn 95)
42 Emmeloord - Bant/Espel - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - (Woudsend -) Hommerts - Sneek v.v. (als lijn 47 niet rijdt, rijdt lijn 42 via Woudsend Centrum)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v. (zie bij lijn 41)

Nieuwe lijnen
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Schingen - Dronrijp v.v. (lijntaxi)
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v. (sneldienst via Rijksweg A7, van Heerenveen naar Bolsward gekoppeld aan lijn 98, van Bolsward naar Heerenveen gekoppeld aan lijn 99, stopt te Joure, Rotonde in de richting Heerenveen alleen voor uitstappende passagiers)

Uit: FRAM-dienstregeling 1991