FRAM-dienstregeling 1984


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1983. Op de voorkant van het dienstregelingboekje prijkt het in die tijd gloednieuwe bus- en treinstation van Heerenveen, waar op dat moment de gele Leyland-Den Oudsten LOB-bussen nog heer en meester zijn.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Vervallen lijnen
19 Eernewoude - Oudega (Sm.) - Nijega - Opeinde - Drachten v.v.

Diverse wijzigingen
Van lijn 22 is het traject Garijp - Suameer - Bergum vervallen.
29 Drachtstercompagnie - Drachten v.v. (traject Leeuwarden - Oostermeer - Rottevalle vervallen)
Lijn 77 is een ringlijn die nu ook Schalsum en Peins aandoet.

Nieuwe lijnen
19 Noordbergum - Eestrum - Oostermeer - Bergum - Garijp - Eernewoude - Oudega (Sm.) - Nijega v.v.
90 Makkum Markt - De Holle Poarte v.v. (de eerder opgeheven zomerdienst is teruggekeerd)
96 Alkmaar - Nieuwe Niedorp - Middenmeer - Wieringerwerf v.v.

Opmerking over gebruikte afkortingen
H.O. = Oudega in de gemeente Gaasterland-Sloten (voorheen Hemelumer Oldeferd)
Sm. = Oudega in de gemeente Smallingerland

Uit: FRAM-dienstregeling 1984