Lijnennetkaart 1983 Sneek


Situatie in Sneek in 1983 met de volgende lijnen
37 Sneek - IJlst v.v.
38 Sneek - IJSbrechtum - Nijland - Blauwhuis v.v.
42 Emmeloord - [Bant (alleen ma-vr, buiten vakanties) / Bant - Creil - Rutten / Espel - Creil - Rutten] - Lemmer - Spannenburg - Woudsend (als lijn 47 niet rijdt) - Hommerts - Sneek v.v.
46 Gaastmeer - Oudega (W.) - Heeg - Sneek v.v.
47 Balk - Waterloo - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - [Kop Afsluitdijk / Witmarsum] - Harlingen v.v.

Eveneens maakt Sneek onderdeel uit van het BUSTAXI-netwerk.

Afkortingen gemeenten
W. = Wymbritseradeel

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl