Lijnennetkaart 1983 Heerenveen


Situatie in Heerenveen in 1983 met de volgende lijnen
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje v.v. (belbus)
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
25 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
28 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
80 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Drachten - Marum - Groningen v.v. (sneldienst)
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - [Kop Afsluitdijk / Witmarsum] - Harlingen v.v.

In 1983 wordt het knooppunt Heerenveen gevormd door een verkeersplein (rotonde), waarbij de snelwegen A7 (zowel vanuit Sneek als vanuit Drachten), autowegen N32 (zowel vanuit Leeuwarden als vanuit Wolvega), de Schans en de Aengwirderweg op samenkomen.
Op dit verkeerspein heeft het toegemoetkomend verkeer voorrang boven het verkeer dat zich op het verkeersplein zelf bevindt. Op de wegen die naar het verkeersplein leiden, bevinden zich dan ook de verkeersborden met nummer 7 van de RVV 1966: "einde voorrangsweg". M.a.w. vanaf het moment dat het verkeersplein wordt bereden dient er voorang te worden verleend.
In deze verkeersstroom bevindt zich ook nog de Omweg, speciaal voor fietsend verkeer tussen de Aengwirderweg en de Leeuwarderstraatweg. In 1983 wordt het verkeer gereguleerd door een verkeerslichtinstallatie, die ten tijde van de dienstregeling van 1983 enige tijd geleden is aangelegd. Het verkeersplein is dan officieel nog steeds een niet-voorrangsrotonde, getuige de aanwezigheid van de benodigde verkeersborden.

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl