Lijnennetkaart 1983 Drachten


Situatie in Drachten in 1983 met de volgende lijnen
11 Stadsdienst Drachten
16 Drachten - Ureterp - Duurswoude - Oosterwolde - Assen v.v.
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
29 Leeuwarden - Oostermeer - Rottevalle - Drachtstercompagnie - Drachten v.v.
34 Drachten - Boornbergum - Nijbeets - Oldeboorn - Akkrum v.v.
80 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Drachten - Marum - Groningen v.v. (sneldienst)
81 Drachten - Ureterp - De Wilp - Marum - Nuis - Leek - Groningen v.v.
84 Drachten - Ureterp aan de Vaart - Bakkeveen - Haulerwijk - Norg/Veenhuizen - Assen v.v.

Het Van Knobelsdorffplein (nabij Berglaan) bestaat in zijn huidige situatie nog niet. Alle lijnen (incl. de sneldienst lijn 80) doen het noordelijker gelegen autobusstation aan de Stationsweg aan.

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl