Lijnennetkaart 1983 Dokkum


Situatie in Dokkum in 1983 met de volgende lijnen
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Dokkum - Damwoude - Oudkerk - Leeuwarden v.v.
52 Dokkum - Niawier - Nijkerk (O.D.) - Nes (W.D.) - Paesens/Wierum v.v.
53 Drachten - Bergum - Quatrebras - Veenwouden - Bovenweg - Damwoude - Dokkum v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Zwaagwesteinde - Veenklooster - Buitenpost v.v.
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost v.v.

Afkortingen gemeenten
O.D. = Oostdongeradeel
W.D. = Westdongeradeel

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl