Lijnennetkaart 1983 Bolsward


Situatie in Bolsward in 1983 met de volgende lijnen
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg v.v.
91 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - [Kop Afsluitdijk / Witmarsum] - Harlingen v.v.
98 Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.

Eveneens maakt Bolsward onderdeel uit van het BUSTAXI-netwerk.

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl