FRAM-dienstregeling 1983


Klik hier voor de lijnennetkaart in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Assen in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Bolsward in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Dokkum in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Drachten in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Franeker in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Harlingen in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Heerenveen in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Leek in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Roden in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Sneek in 1983.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Steenwijk in 1983.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1981.

Nieuw: "In het gebied tussen de plaatsen Leeuwarden, Bolsward, Sneek en Irnsum wordt het vervoer verzorgd met bustaxi's. Met de bustaxi kunt u in het beginsel worden vervoerd op een door u gekozen tijdstip van of naar iedere willekeurige plaats binnen dat bedieningsgebied." Zo luidt de tekst in het dienstregelingboekje van de FRAM in 1983.

De volgende lijnen zijn omgenummerd:
geen lijnnummer => 11 Stadsdienst Drachten

Vervallen lijnen
17 Jorwerd - Weidum - Goutum - Leeuwarden v.v. (is BUSTAXI)
33 Leeuwarden - Deinum - Hijlaard - Oosterlittens - Wieuwerd - Bozum - Sneek v.v. (is BUSTAXI)
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Oosterend - Wommels v.v. (is BUSTAXI)
86 Oosterwolde - Norg - Roden v.v.
87 Roden - Een - Norg - Lieveren - Groningen v.v.
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden v.v. (is BUSTAXI)
94 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Sijbrandaburen - Sneek v.v. (is BUSTAXI)
96 Makkum - Holle Poarte v.v. (zomerdienst, is reeds in de dienstregeling van 1982 vervallen)

Diverse wijzigingen
82 Nieuw Roden - Roden - Groningen v.v. (traject Zevenhuizen - Nieuw-Roden vervallen)
88 Leek - Oostwold - Groningen v.v. (traject Noordwijk - Boerakker - Leek vervallen)

Nieuwe lijnen
86 Oosterwolde - Norg - Altena - Peize v.v.
87 Leek - Roden - Nieuw-Roden - Zevenhuizen v.v.
104 Buurtbus Langezwaag - Gorredijk - Terwispel - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1983