FRAM-dienstregeling 1981


Deze dienstregeling bevat een lijnennetkaart die verspreid is over enkele bladzijden in het dienstregelingboekje.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1977. In de dienstregeling wordt Rijksweg 43 voortaan Rijksweg A7 genoemd.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m zaterdag (donkerblauwe letters) en zon- en feestdagen (rode letters).

In 1981 is de Flevodienst en de VAD (Veluwse Autodienst) gefuseerd tot de Verenigde Autobusdiensten VAD. Daarom grenst het FRAM-gebied in Emmeloord nu aan dat van de nieuwe VAD.


In 1979 zijn de lijnen ten oosten van Drachten overgenomen van de ESA. Het betreft de hieronder genoemde lijnen:
81 Drachten - Ureterp - De Wilp - Marum - Nuis - Leek - Groningen v.v.
82 Zevenhuizen - Nieuw Roden - Roden - Groningen v.v.
83 Roden - Norg - Assen v.v.
84 Drachten - Ureterp aan de Vaart - Bakkeveen - Haulerwijk - Norg/Veenhuizen - Assen v.v.
85 Oosterwolde - Donkerbroek - Haulerwijk - Leek - Groningen v.v.
86 Oosterwolde - Norg - Roden v.v.
87 Roden - Een - Norg - Lieveren - Groningen v.v.
88 Noordwijk - Boerakker - Midwolde - Leek - Oostwold - Groningen v.v.

De volgende lijnen zijn omgenummerd t.o.v. de dienstregeling van 1977 (voor trajecten zie de dienstregeling van 1974):
1 => 91
3 => 23
4 => 16 (traject Drachten - Assen)
5 => 93
6 => 99 (met traject Bolsward - Witmarsum - Kimswerd - Harlingen)
7 => 96
8 => 98 (traject Sneek - Bolsward is vervallen)
9 => 99 (met traject Bolsward - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen)
11 => 94
12 => 50
13 => 95
15 => 25
21 => 89 (traject Heerenveen - Beetsterzwaag is vervallen)
23 => 53
25 => 80 (het traject Drachten - via Rijksweg A7 - Groningen is afkomstig van ESA-lijn 2 en is reeds in 1979 ondergebracht onder lijnnummer 25)
77 => 110
78 => 140
79 => 120
80 => 110

Vervallen lijnen t.o.v. 1977
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde v.v.
32 Pingjum - Witmarsum - Wommels v.v.
42 Emmeloord - [Bant / Espel] - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - Hommerts - Woudsend (als lijn 47 niet rijdt) - Sneek v.v.
76 Menaldum - Leeuwarden v.v. (Menaldum is toegevoegd aan lijn 1 => 91)

Nieuwe lijnen t.o.v. 1977
42 Emmeloord - [Bant (alleen ma-vr, buiten vakanties) / Bant - Creil - Rutten / Espel - Creil - Rutten] - Lemmer - Spannenburg - Woudsend (als lijn 47 niet rijdt) - Hommerts - Sneek v.v.
76 Franeker - Tzum v.v.
77 Franeker - Ried v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
101 Buurtbus Buitenpost - Gerksesklooster - Stroobos - Grootegast v.v.
102 Buurtbus Makkum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip v.v.
103 Buurtbus Stavoren - Warns - Mirns - Bakhuizen - Hemelum v.v.

Overige wijzigingen t.o.v. 1977 (voor trajecten zie de dienstregeling van 1974)
Lijn 18 is omgezet naar een belbus-dienst, waarbij het traject Tijnje - Gorredijk is vervallen.
Lijn 75 is ingekort tot Franeker - Sexbierum v.v. en de overige trajecten zijn ondergebracht onder de lijnnummers 76 en 77.
Lijn 91 doet nu ook Menaldum aan.

Uit: FRAM-dienstregeling 1981