FRAM-dienstregeling 1976


Deze dienstregeling bevat een lijnennetkaart qua vorm gelijk aan die van 1974.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1974. De lijnen ten oosten van Drachten behoren in 1976 aan die van de ESA.

Vervallen lijnen (t.o.v. 1974)
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Oudega (H.O.) - Waterloo - Balk v.v.
47 Balk - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v.

Diverse wijzigingen (t.o.v. 1974)

Nieuwe lijnen (t.o.v. 1974)
45 Balk - Nijemirdum - Oudemirdum - Rijs - Mirns - Bakhuizen - Oudega (H.O.) - Waterloo v.v.
47 Balk - Waterloo - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v.

Afkortingen gemeenten
H.O. = Hemelumer Oldeferd

Uit: FRAM-dienstregeling 1976