Arriva/NoordNed-dienstregeling 2005


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 2002.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).
Ook de treindiensten van NoordNed in Friesland zijn in dit dienstregelingboekje opgenomen, maar aan deze diensten wordt verder geen aandacht besteed.

Op 30 juni 2005 gaat als gevolg van een openbare aanbesteding Qliner 315 volledig over naar Connexxion. Deze lijn wordt tot dan toe gereden door Arriva (als erfopvolger van de FRAM) en Connexxion (als erfopvolger van de VAD). Omdat deze overname pas later begint dan de geldigheid van het dienstregelingenboekje, staat lijn 315 nog wel in het boekje vermeld.

Vervallen lijnen
113 Surhuisterveen - Noordbergum - Leeuwarden v.v.

Diverse wijzigingen
54 Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - (Britsum - Cornjum, na 19.00) - Leeuwarden v.v. (na 19.00 rijdt lijn 54 i.p.v. 72 via Britsum en Cornjum)
86 Norg - Donderen - Peize - Groningen v.v. (traject Oosterwolde - Haule - Haulerwijk - Norg is vervallen)
314 Qliner Drachten - Groningen v.v. (is niet meer gekoppeld aan lijn 301 Groningen - AZG - Hoogezand - Veendam)

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2005