Arriva/NoordNed-dienstregeling 2002


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 2001. Op de voorkant van het dienstregelingboekje een foto van de nieuwe streekbus van Arriva: van Britse makelij de Wright Commander. NoordNed moet het nog doen met een oude in het groen overgeschilderde FRAM-bus.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).
Ook de treindiensten van NoordNed in Friesland zijn in dit dienstregelingboekje opgenomen, maar aan deze diensten wordt verder geen aandacht besteed.

De Interliner wordt omgezet in een Qliner. Behalve de naamsverandering betekent dit ook een wijziging in het tariefsysteem. Het NS-tariefsysteem vervalt en wordt vervangen door een eigen Qliner-tariefsysteem. Ook vervoerbewijzen volgens het nationale tariefsysteem zijn gelding mits er binnen 18 zones wordt gereisd of binnen de geldigheid van max. een 6-ster-abonnement. Dat wil dus zeggen dat strippenkaarten met 20 afgestempelde strippen (= 19 zones of meer) voor één rit of een N-ster-abonnement niet geldig zijn. De Qliner kent ook spits- en daluren. Voor de Qliner-vervoerbewijzen geldt dat er in deze daluren een korting van 40% geldt, mits er met een eigen voordeelurenkaart wordt gereisd. Voor de nationale vervoerbewijzen geldt dat er in de spits een toeslag in de vorm van een los kaartje of een toeslagabonnement dient te worden betaald. Voor alle dan geldende dagkaarten of zomerzwerfkaart dient ook een toeslagkaartje te worden gekocht.

Vervallen lijnen
25 Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Oudega (H.O.) - Waterloo - Balk v.v.
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden v.v.
98 Heerenveen - Via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Makkum v.v.
99 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Witmarsum - Harlingen v.v.
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v.
315 Interliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v.
320 Interliner Leeuwarden - Drachten v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden v.v.
351 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.

Diverse wijzigingen
41 Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v. (traject Balk - Spannenburg vervallen, de meeste ritten zijn gekoppeld aan lijn 44)
47 Lemmer - Sondel - Balk - Waterloo - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v. (traject Lemmer - Sondel - Balk toegevoegd)

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Nieuwe lijnen
25 Oldemarkt - Kuinre - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
45 Mirns - Bakhuizen - Oudega (H.O.) - Waterloo - Balk v.v.
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Jorwerd - Weidum - Leeuwarden v.v.
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - via Rijksweg A7 - Sneek - Bolsward - (Kievitshorne -) Makkum v.v.
99 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Witmarsum - Harlingen v.v. (lijn 99 rijdt als lijn 98 niet rijdt)
199 Heerenveen - Via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne - Witmarsum - Harlingen v.v. (lijn 199 rijdt als lijn 98 ook rijdt)
132 Qliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.
310 Qliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v. (de meeste ritten zijn gekoppeld aan lijn 320)
315 Qliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v.
320 Qliner Leeuwarden - Drachten v.v. (de meeste ritten zijn gekoppeld aan lijn 310)
350 Qliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden v.v.

Afkortingen gemeenten
H.O. = Hemelumer Oldeferd (Oudega maakt sinds 1984 uit van de gemeente Gaasterland-Sloten)

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2002