Lijnennetkaart 2000 Joure


Situatie in Joure in 2000 met de volgende lijnen
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v.
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v.
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne (ma-vr tussen 7.00 t/m 18.00) - Makkum v.v.
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne als lijn 98 daar niet rijdt / Via Rijksweg A7) - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v.
315 Interliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v.

Op deze lijnennnetkaart staat de rijksweg richting Emmeloord (lijn 315) nog vermeld als A50, maar deze is reeds sinds 1994 onderdeel van rijksweg A6.

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2000