Lijnennetkaart 2000 Heerenveen


Situatie in Heerenveen in 2000 met de volgende lijnen
10 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
15 Heerenveen - Mildam - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk v.v.
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje v.v. (belbus)
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
28 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - via Rijksweg A7 - Heerenveen v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v.
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne (ma-vr tussen 7.00 t/m 18.00) - Makkum v.v.
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne als lijn 98 daar niet rijdt / Via Rijksweg A7) - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
215 Heerenveen - Oranjewoud - Katlijk - Jubbega Tweede Sluis v.v. (vraagafhankelijk vervoer)
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v.
315 Interliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v.

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2000