Lijnennetkaart 2000 Harlingen


Situatie in Harlingen in 2000 met de volgende lijnen
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk v.v.
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne als lijn 98 daar niet rijdt / Via Rijksweg A7) - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
351 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2000