Lijnennetkaart 2000 Drachten


Situatie in Drachten in 2000 met de volgende lijnen
10 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
13 Leeuwarden - Kootstermolen - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten v.v.
14 Drachten De Trisken - Nijtap - Nijega Rijksweg - Garijp Rijksweg - Leeuwarden v.v.
16 Drachten - Ureterp - Duurswoude - Oosterwolde - Assen v.v.
32 Drachten - Drachtercompagine - Houtigehage - Boelenslaan - Surhuisterveen v.v.
34 Drachten - Boornbergum - Nijbeets - Oldeboorn - Akkrum v.v.
84 Drachten - Ureterp aan de Vaart - Bakkeveen - Haulerwijk - Norg/Veenhuizen - Assen v.v.
88 Drachten - Ureterp - De Wilp - Marum - Nuis - Leek - Oostwold - Groningen v.v.
100 Heerenveen - Drachten - Groningen v.v. (sneldienst via A7)
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v.
315 Interliner Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Groningen v.v. (stopt niet in Drachten)

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2000