Lijnennetkaart 2000 Bolsward


Situatie in Bolsward in 2000 met de volgende lijnen
37 Bolsward - Hichtum - Burgwerd - Waaxens - Lollum - Wommels - Kubaard - Spannum - Winsum v.v. (vraagafhankelijk vervoer)
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
96 Bolsward - Exmorra - Makkum - Kop Afsluitdijk - Harlingen v.v. (belbus)
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kievitshorne (ma-vr tussen 7.00 t/m 18.00) - Makkum v.v.
99 Heerenveen - (Oudehaske - Haskerhorne als lijn 98 daar niet rijdt / Via Rijksweg A7) - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.
310 Interliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden - Drachten v.v.

Uit: NoordNed/Arriva-dienstregeling 2000