Arriva-dienstregeling 2007


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 2006.

Het busvervoer in Noord- en Zuidwest-Friesland is via een openbare aanbesteding gegund aan het bedrijf Connexxion. Zodoende wordt dit gebied dus voor deze dienstregeling verzorgd door deze vervoerder uit Hilversum. Omdat de aanbestedingen in Noord- en Zuidwest-Friesland enerzijds en Zuidoost-Friesland anderzijds niet parallel lopen, mag Arriva nog steeds het vervoer verzorgen in het laatstgenoemde gebied. Dit houdt in dat er in Friesland nu echt twee verschillende bedrijven het busvervoer in Friesland gaan verzorgen. Een geheel vreemde is Connexxion niet in Friesland, omdat zij reeds vanaf 2005 de Qliner 315 onderhoudt.
Omdat NoordNed vanaf 1999 in Noord- en Zuidwest-Friesland zowel bus- als treindiensten verzorgt, vallen alle chauffeurs en machinisten vanaf dat moment onder de CAO Multimodaal i.p.v. de tot dan toe gebruikelijke CAO OV. Bij wisseling van vervoerder blijven de chauffeurs van Connexxion in Friesland onder deze CAO werken, behalve het groepje chauffeurs die vanaf 2005 de Qliner 315 rijden (zij zijn nl. overgenomen van Arriva Zuidoost-Friesland, waarvan de chauffeurs onder de CAO OV vallen).

Als er in 2007 een staking uitbreekt onder het streekvervoer, schept dit in Friesland enigszins verwarring, omdat de chauffeurs van Arriva (vallende onder de CAO OV) wel meedoen met de staking, maar de chauffeurs van Connexxion (die werken onder de CAO Multimodaal) niet, behalve de chauffeurs die in 2005 bij Connexxion zijn gekomen. De dienstuitvoering van de Qliner 315 is derhalve per rit ongewis, omdat deze afwisselend wordt uitgevoerd door CAO OV- en Multimodaal-chauffeurs.
In zijn algemeenheid bestaat de staking grotendeels uit gratis passagiers vervoeren in de spitsuren en staken in de daluren.

De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling, maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling, zaterdag en zon- en feestdagen. De dienstregeling gaat in dit boekje alleen over Zuidoost-Friesland.

Diverse wijzigingen
310 Qliner Drachten - Heerenveen v.v. (het traject Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk rijdt onder lijnnummer 351)

Nieuwe lijnen
514 Drachten - Groningen Zernike v.v.

Uit: Arriva-dienstregeling 2007