Arriva-dienstregeling 2006


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 2005. Het bedrijf NoordNed is met ingang van deze dienstregeling volledig in Arriva opgegaan en gedurende deze periode zal het voorlopig de laatste keer zijn dat één busmaatschappij het openbaar vervoer in Friesland mag verzorgen. Op het trein- en busmaterieel zal deze overgang gefaseerd worden doorgevoerd (alle logo's zullen geleidelijk aan worden vervangen, hoewel dat voor het bestaande treinmaterieel grotendeels niet eens meer gebeurt), voor wat betreft het dienstregelingenboekje van 2006 is de naam NoordNed verdwenen.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag standaarddienstregeling (donkerblauwe letters en randkleuren), maandag t/m vrijdag vakantiedienstregeling (donkerblauwe letters en rode randkleuren) zaterdag en zon- en feestdagen (donkerblauwe letters en randkleuren).
Ook de treindiensten van NoordNed (feitelijk dus Arriva) in Friesland zijn in dit dienstregelingboekje opgenomen, maar aan deze diensten wordt verder geen aandacht besteed.

Vervallen lijnen
61 Veenwouden - Bovenweg - Broeksterwoude - Damwoude - Driesum - Dokkum (Tolhuis) v.v.
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - [Oudebildtdijk - Oudebildtzijl / Westhoek - Nij Altoenae] - Stiens (- Leeuwarden, alleen ma t/m vr) v.v.
132 Qliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Harlingen - v.v.
350 Qliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden v.v.

Diverse wijzigingen
54 Dokkum - Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - (Britsum - Cornjum, ma-vr na 19.00, zo gehele dag) - Leeuwarden v.v.
310 Qliner Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (traject Bolsward - Kop Afsluitdijk wederom toegevoegd, bepaalde ritten zijn gekoppeld aan lijn 320)
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen v.v. (traject Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk vervallen, net als 10 jaar eerder in 1996, Midlum wordt alleen aangedaan als lijn 71 daar niet rijdt)

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Nieuwe lijnen
61 Kollumerzwaag - Veenklooster - Oudwoude - Westergeest - Driesum - Wouterwoude - Damwoude - Dokkum (Tolhuis) v.v.
62 Kollum - Westergeest - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
71 Harlingen - Midlum - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - (St. Annaparochie, alleen op zondag i.p.v. met lijn 72) - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - [Oudebildtdijk - Oudebildtzijl / Westhoek - Nij Altoenae] - Vrouwenparochie - Stiens (- Leeuwarden, alleen ma t/m vr) v.v.
197 Leeuwarden - Harlingen v.v. (sneldienst, rijdt alleen als er geen trein aansluit op Qliner 350)
350 Qliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen v.v. (voor het traject Harlingen - Leeuwarden reize men met de trein; het Qliner-plaatsbewijs is ook daar geldig)

Opmerking over lijn 315
Aangezien Qliner 315 Heerenveen - Groningen v.v. vanaf de lente van 2005 door Connexxion wordt uitgevoerd, wordt de dienstregeling van deze lijn niet in dit boekje gepubliceerd, maar in een aparte lijnfolder.

Uit: Arriva-dienstregeling 2006