Arriva-dienstregeling september 2002


Deze dienstregeling is een afsplitsing van de Arriva/NoordNed-dienstregeling 2001.

In deze dienstregeling worden alleen de lijnen in Zuidoost-Friesland omschreven. De lijnen in Noord- en Zuidwest-Friesland (van NoordNed) zijn nog steeds van toepassing in de vorige dienstregeling uit 2001.

Vervallen lijnen
109 Buurtbus Oldeberkoop - De Hoeve - Wolvega v.v.
111 Hoogzand - Nijega - Eernewoude - Garijp v.v. (belbus)
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden - Drachten v.v.

De volgende lijnen zijn omgenummerd t.o.v. de dienstregeling van 2001:
32 => 213
112 => 212

Er zijn nog meer lijnen omgenummerd, maar aangezien dit ook gepaard gaat met een trajectwijziging, zijn deze lijnen ondergebracht onder "vervallen lijnen" en "nieuwe lijnen".

Diverse wijzigingen
215 Heerenveen - Katlijk - Oranjewoud - v.v. (vraagafhankelijk vervoer, bedient Katlijk, gaat niet meer naar Jubbega Tweede Sluis)

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Nieuwe lijnen
113 Surhuisterveen - Noordbergum - Leeuwarden v.v.
211 Eestrum - Bergum - Garijp - Eernewoude - Nijega v.v. (belbus)
206 Suawoude - Zwartewegsend v.v. (belbus)
225 De Blesse - Blesdijke v.v. (belbus)
226 Wolvega - De Hoeve v.v. (belbus)
320 Interliner Leeuwarden - Drachten v.v. (de meeste ritten zijn gekoppeld aan lijn 310)
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden v.v.

Uit: Arriva-dienstregeling september 2002