www.autobussenwebsite.nl

0-9 * A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z

tariefaftopping Reist men met een magnetische vervoerkaart (bijv. de Londense Oyster card) een maximum aantal kilometers, dan wordt een dagprijs in rekening gebracht, m.a.w. er wordt dan geen bedrag meer afgeschreven. Daar er in Nederland vele ingewikkelde tariefstelsels naast elkaar bestaan, kent de OV-chipkaart deze luxe helaas niet. In sommige gevallen bestaat er wel een tariefaftopping per rit, maar dit wordt teniet gedaan als er met inchecken weer een nieuwe rit wordt begonnen.
tariefeenheid Een tariefeenheid is een eenheid die (nagenoeg) overeenkomt met het werkelijk aantal afgelegde kilometers. In het HOV-vervoer (en ook op de trein) maakt men gebruik van kaartjes waarvan de prijzen gebaseerd zijn op het aantal tariefeenheden.
teltreden Opverende treden van een trap voorzien van een sensor, waarmee men het aantal passagiers kan tellen dat de bus verlaat (meestal zijn deze teltreden bij de middenuitstap bevestigd). Tegenwoordig hebben de vervoerders een ander middel om de passagiersstromen te meten, namelijk de OV-chipkaart.
W.C. Tensen W.C. Tensen is van 1930 t/m 1980 een autobusbedrijf dat het vervoer verzorgt in het oostelijk deel van Utrecht. Als huisstijl wordt al spoedig een donkerrode kleur gekozen, wat tot het eind in 1980 standhoudt. Vanaf 1937 is Tensen een trouw afnemer van Volvo. In 1980 wordt het westelijk gedeelte opgeslokt door Centraal Nederland en het oostelijk gedeelte door de VAD. Vanaf dat moment bestaat het wagenpark bij deze fusiepartners in deze regio voor een groot gedeelte uit Volvo-bussen.
TET Twentse Elektrische Tramweg-Maatschappij, bus- en tramwegmaatschappij van 1923 t/m 1999. In 1997 ontstaat er een samenwerking met de GVM als voorbereiding op een fusie onder de naam Oostnet. Uiteindelijk komt er in 1999 een fusie tot het grotere Connexxion.
traject Bepaalde route tussen twee plaatsen.
trajectabonnement Abonnement gebaseerd op tariefeenheden. Dit soort abonnementen is van toepassing op de HOV-bussen van de diverse vervoerders en bij de NS.
trambus Type autobus met de voorinstap voor de vooras. Andere varianten zijn de torpedofrontbus en de frontstuurbus. Een trambus is in te delen in drie gedeelten: nl. de vooroverbouw (waar ook de voorinstap zit), de wielbasis en de achteroverbouw.
treinstam Samenstel van treinwagons van hetzelfde type, die met elkaar kunnen worden uitgewisseld.
treinstel Samenstel van treinwagons van hetzelfde type, die onder normale omstandigheden nooit met elkaar worden uitgewisseld. Uitwisseling zal alleen plaatsvinden in bijzondere gevallen zoals schade, verandering van het treinstel of gevolg van oorlogshandelingen (dit laatste gebeurt veelvuldig met alle wagons die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en naderhand weer zijn teruggekomen). Bij de NS en de overige treinvervoerders gaat een treinstel altijd gepaard met een treinstelnummer.
tripperpas Digitaal betaalmiddel in de stad Groningen tussen 2001 en 2003. Dit systeem wordt gedurende die periode in diverse stadsbussen uitgeprobeerd. Voorloper van de OV-chipkaart.
trolleybus Autobus waarbij er stroom van de bovenleiding wordt onttrokken. Dit type bus is alleen nog in Arnhem te zien. Tussen 1989 en 2009 rijdt er ook in Gent één trolleybuslijn.
TSN Technoservice Nederland in Waddinxveen is een bedrijf dat wagenparken van OV-bedrijven beheert en onderhoudt. TSN heeft na het faillissement van carrosseriebedrijf Den Oudsten in Woerden in 2001 de onderdelen en kennis overgenomen.
Tweede Generatie Benaming voor de reeks felrode stadsbussen die in 1982 als opvolger gelden voor de wijnrode CSA-stadsbus uit de jaren zeventig. Er zijn ook reeksen in in andere kleuren uitgevoerd: bij de Stadsdienst Zwolle zijn ze blauw en bij de Enhabo in Landsmeer lichtbruin. Zie verder bij CSA-II.
Twents Vervoersnaam van Connexxion en Syntus in Twente. De bussen van Twents zijn net zoals bij de vroegere TET rood uitgevoerd en het materieel is gestandaardiseerd op Berkhof Ambassador 200.