www.autobussenwebsite.nl

0-9 * A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z

ICM Intercitytreinmaterieel Plan Z bestaande uit 94 driewagenstellen en 50 vierwagenstellen. In 1977 worden er zeven prototypes besteld die nogal afwijken van de latere series. Deze afwijkingen maken ook dat de prototypes in eerste instantie nog niet gekoppeld met de latere series kunnen rijden; later wordt dit aangepast. Het uiterlijk van zowel de prototypes als de serietreinstellen is geel met een donkerblauwe baan rondom ramen en deuren. Het meest kenmerkende aan deze treinen is de doorloopkop: de passagiers, de conducteur en de kelner met de minibar kunnen binnendoor van het ene naar het andere treinstel lopen. In 2003 worden wegens toenemende kosten de prototypes terzijde gesteld. In 2006 worden de serietreinstellen gemoderniseerd, waarbij het interieur en de wandbeplating worden gewijzigd. Omdat de doorloopkoppen aan steeds meer storingen onderhevig zijn, worden in de nog onverbouwde stellen deze niet meer gebruikt en in de verbouwde stellen verwijderd. Qua uiterlijk ondergaat het materieel lichte wijzigingen. Zo wordt ondermeer de naam Koploper verwijderd, die alle treinstellen van meet af aan bij zich dragen.

Het prototype van ICM.
Illustratie: Arthur's treinenpagina
ICR Serie getrokken stalen rijtuigen bestaande uit 317 rijtuigen met verschillende indelingen. Het uiterlijk van deze stalen rijtuigen is geel met een donkerblauwe baan rondom ramen en deuren. Bij de rijtuigen voor de Beneluxdienst is deze baan donkerrood, na ombouw tot ICRm wordt ook deze baan donkerblauw. De rijtuigen worden getrokken/geduwd door een elektrische locomotief type 1700. Voor de Beneluxdienst en later als de intercityrijtuigen zijn verbouwd tot ICRm ook voor de binnenlandse dienst wordt ook een stuurstandrijtuig gebruikt, die in 2011 op één na worden gesloopt. Eén stuurstandrijtuig blijft bewaard in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Eén der rijtuigen ICR.
Illustratie: Arthur's treinenpagina
IJssellijn De naam voor de treinverbinding tussen Zwolle en Roosendaal. In 2006 wordt de verbinding gesplitst in Zwolle - Nijmegen en Arnhem - Roosendaal. In de winter van 2008 komt er weer een treinvberbinding tussen Zwolle en Roosendaal.
Infoxx Communicatiesysteem in de bussen van Connexxion.
Integro Type autobus van Mercedes Benz. De Integro is de opvolger van de O 408 en wordt in Nederland hoofdzakelijk ingezet als HOV-snelbus.
Intercity Benaming voor een trein die op enkele (grote) plaatsen stopt maar andere (kleinere) plaatsen links laat liggen. In 1970 wordt de Intercity als 40-steden-tempo-trein bij de NS ingevoerd. De intercity is in het begin nog onderscheidend t.o.v. de snel- en de stoptrein. In 2007 worden alle bestaande sneltreinen en Intercity's geëxploiteerd als zijnde Intercity, d.w.z. de benaming sneltrein wordt afgeschaft. Van meet af aan zijn de Intercitytreinen geel met een blauwe baan rondom ramen en deuren.
Interliner Zie verder bij Interliner (groen) en (grijs).
Interliner (groen) Snelbus voor lange verbindingen. In 1994 begonnen onder VSN-vlag, thans een product van o.m. Connexxion en de BBA. Op de Interliner geldt het HOV- (trajectgebonden) tarief. Het assortiment strippenkaarten (max. t/m 19 strippen) en abonnementen (1 t/m 6-ster) is tot 2007 ook geldig, in de spitstijd met toeslag. Vanaf 2007 zijn, wegens een wijziging in het HOV-tarief voor de lange afstand, strippenkaarten met 20 strippen en het gehele assortiment abonnementen (1 t/m 6-ster en N-ster) geldig, in de spitstijd met toeslag. Voor sommige Interliners is alleen het HOV-tarief geldig. In 2012 wordt de strippenkaart in zijn geheel afgeschaft, het N-ster-abonnement is nog wel geldig. Eind 2012 is er alleen nog een snelbus met de naam Interliner tussen Rotterdam en Zierikzee, de overige lijnen hebben allemaal andere namen gekregen.
Interliner (grijs) Snelbusconcept in de regio Haaglanden voor de middellange afstand. Ingevoerd in 2002, in 2012 verdreven door de Qliner van Arriva.