www.autobussenwebsite.nl

0-9 * A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z

filmkast Kast boven de voorruit van een autobus, waarop het lijnnummer en de bestemming wordt aangegeven.
Flevodienst Busmaatschappij van 1954 t/m 1981 in met lijnen in de Flevopolders en naar Amsterdam, dochteronderneming van de Veluwse Auto Dienst (VAD). In 1981 volgt er een fusie tussen de Flevodienst en de VAD tot de Verenigde Autobus Diensten (eveneens VAD), waarbij de logo's van de Flevodienst en de (Veluwse) VAD in elkaar worden gevoegd.
Flevospoorlijn De spoorlijn tussen de stations Lelystad Centrum en Weesp. In 1987 wordt het gedeelte tussen Weesp en Almere Buiten geopend, in 1988 volgt de rest tot aan Lelystad. In Weesp grenst de Flevospoorlijn aan de Oosterspoorlijn (Amsterdam CS - Zutphen) en de Schiphollijn (Weesp - Leiden). Aan de kant van Lelystad Centrum gaat de Flevospoorlijn over in de Hanzespoorlijn (Lelystad Centrum - Zwolle).
FRAM Friese Autobusmaatschappij, busmaatschappij, ontstaan in 1971 na een fusie van de LABO, NTM en NOF. In 1974 wordt de ZWH (Zuidwesthoek) uit Balk erbij gevoegd en in 1979 komt de ESA erbij. Het materieel bestaat voor het grootste gedeelte uit Leyland-Den Oudsten-bussen, maar zo rond 1983 komt hetzelfde model op een DAF MB200-chassis zijn intrede maken. In 1996 fuseert de FRAM met de DVM/NWH tot de VEONN en met het Leyland-chassis is het binnen de kortste tijd afgelopen.

Logo gemaakt door autobussenwebsite.nl. Dit logo wijkt af van het origineel.
FRAM Specials In de jaren negentig de reistak van de FRAM, opvolger van FRAM Reizen. Na de fusie in 1996 tot de VEONN blijft de naam FRAM Specials gehandhaafd. De naam verdwijnt pas in 1999 na de opkomst van Arriva.
Frysk Ferfier Logo dat vanaf eind 2012 op alle stads- en streekwagens van Arriva is te zien. Min of meer opvolger van "De Frysker" en Maxx Leeuwarden.
Frysker Productnaam van Connexxion voor het openbaar vervoer in Noordwest- en Zuidwest Friesland van 2007 t/m 2012. Het openbaar vervoer kenmerkt zich door kleinere bussen met 21 zitplaatsen en meer ritten. Aanvankelijk komt op alle bussen de naam De Frysker te staan, maar na de instroom van wagens uit andere concessies verdwijnt deze naam wat naar de achtergrond en is het voornamelijk de bedrijfsnaam die op de zijkanten prijkt.
Fyra Hoge-snelheidstrein tussen Amsterdam en Breda en Amsterdam en Brussel, uitgevoerd door de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS. De Fyra wordt gekenmerkt door te laat afgeleverde treinstellen, een onbetrouwbare dienstregeling en technische mankementen.