www.autobussenwebsite.nl

Deze site wordt ieder etmaal vernieuwd om 00.00, 04.00, 07.00, 12.00, 16.00 en 20.00.

FRAM-dienstregeling 1989


Klik hier voor de lijnennetkaart van Leeuwarden in 1989.

De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1987. Op de voorkant van het dienstregelingboekje het nieuwe visitekaartje van de FRAM: een gelede Volvobus met Hainje/Berkhof-"Duvedec"-carrosserie. De FRAM laat het streekgeel voor de bussen vallen en gaat over op een eigen kleurenschema licht-/donkerblauw.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Vervallen lijnen (t.o.v. 1987)
29 Drachtstercompagnie - Drachten v.v.

Diverse wijzigingen (t.o.v. 1987)
31 Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost v.v. (traject Twijzel - Kootstermolen is vervallen)
80 Heerenveen - Drachten - Marum - Groningen v.v. (sneldienst, op enkele ritten op vrijdagmiddag van Groningen naar Heerenveen en op zondagavond van Heerenveen naar Groningen wordt t.o.v. de dienstregeling van 1987 niet gehalteerd in Drachten en langs de rijksweghaltes)
102 Buurtbus Makkum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip - Hindeloopen v.v. (traject It Heidenskip - Hindeloopen toegevoegd)

Nieuwe lijnen (t.o.v. 1987)
58 Dokkum - Birdaard v.v. (winterdienst)

Uit: FRAM-dienstregeling 1989