www.autobussenwebsite.nl

Deze site wordt ieder etmaal vernieuwd om 00.00, 04.00, 07.00, 12.00, 16.00 en 20.00.

Lijnennetkaart 1983 Harlingen


Situatie in Harlingen in 1983 met de volgende lijnen
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Heerhugowaard - Alkmaar v.v.
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - [Kop Afsluitdijk / Witmarsum] - Harlingen v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1983, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl